top of page
IMG_0578_edited_edited.jpg
Rarámuri Music Making a difference_edited.jpg

BENADERING

Ondersteuning en empowerment vormen de kern van onze filosofie, terwijl we ernaar streven onderwijs over duurzaamheid te financieren en te creëren, zodat de Rarámuri gezond kunnen blijven en kunnen krijgen wat ze nodig hebben om in de Sierra's te blijven, waardoor hun cultuur behouden blijft.

Wat is de aanpak

Door de kracht van muziek, welzijnsinitiatieven en samenwerking met de gemeenschap te combineren, heeft deze methodologie tot doel Rarámuri-gemeenschappen in staat te stellen te gedijen en tegelijkertijd hun unieke culturele erfgoed te behouden en te vieren.

LogoMark-Muziek maakt een verschil-Azul.png
Soluions & Essentials

Oplossingen en Essentials

GEMEENSCHAPSbetrokkenheid en BEHOEFTEBEOORDELING

CULTURELE GEVOELIGHEID
& RESPECT

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNPROGRAMMA'S

EDUCATIEVE INITIATIEVEN

DUURZAAM LEVENSVERMOGEN

CULTURELE UITWISSELING & BEWUSTZIJN

MILIEUBEHOUD

EMPOWERMENT & LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

CULTURELE UITWISSELING & BEWUSTZIJN

MONITORING & EVALUTAIE

 • Voer uitgebreide behoefteanalyses uit om specifieke uitdagingen, ambities en prioriteiten met betrekking tot welzijn en cultureel behoud binnen elke gemeenschap te identificeren.

 • Benader projecten met culturele gevoeligheid en respect voor de tradities, gebruiken en waarden van Rarámuri.

 • Werk samen met gemeenschapsleiders, ouderen en leden om cultuurbehoud in elk initiatief te integreren.

 • Ontwikkel en implementeer gezondheidszorgprogramma's die de unieke gezondheidsuitdagingen aanpakken waarmee Rarámuri-gemeenschappen worden geconfronteerd, rekening houdend met factoren als geografische isolatie en traditionele genezingspraktijken.

 • Bied toegang tot gezondheidszorgdiensten, gezondheidseducatie en preventieve maatregelen.

 • Ontwikkel en implementeer gezondheidszorgprogramma's die de unieke gezondheidsuitdagingen aanpakken waarmee Rarámuri-gemeenschappen worden geconfronteerd, rekening houdend met factoren als geografische isolatie en traditionele genezingspraktijken.

 • Bied toegang tot gezondheidszorgdiensten, gezondheidseducatie en preventieve maatregelen.

 • Faciliteer de ontwikkeling van vaardigheden en beroepsopleidingsprogramma's om de economische kansen binnen de Rarámuri-gemeenschappen te vergroten.

 • Bevorder een duurzaam levensonderhoud dat aansluit bij culturele waarden en milieubehoud.

 • Faciliteer culturele uitwisselingsprogramma's om Rarámuri-tradities met een breder publiek te delen en cultureel begrip te bevorderen.

 • Bewustzijn vergroten over het belang van het behoud van de Rarámuri-cultuur op nationaal en internationaal niveau.

 • Werk samen met Rarámuri-gemeenschappen om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen die het milieu en traditionele landbouwmethoden behouden.

 • Implementeer milieubehoudsprojecten om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen die cruciaal zijn voor de Rarámuri-manier van leven.

 • Bevorder door de gemeenschap geleide initiatieven door lokale leiders te versterken en training te geven in gemeenschapsontwikkeling en bestuur.

 • Creëer platforms voor dialoog en besluitvorming om de actieve deelname van gemeenschapsleden aan het vormgeven van hun eigen toekomst te garanderen.

 • Faciliteer culturele uitwisselingsprogramma's om Rarámuri-tradities met een breder publiek te delen en cultureel begrip te bevorderen.

 • Bewustzijn vergroten over het belang van het behoud van de Rarámuri-cultuur op nationaal en internationaal niveau.

 • Implementeer robuuste monitoring- en evaluatiemechanismen om de impact van initiatieven op zowel het welzijn als het cultuurbehoud te beoordelen.

 • Controleer programma's regelmatig en pas ze aan op basis van feedback van de gemeenschap om de relevantie en effectiviteit te garanderen.

SAMENWERKING & PARTNERSCHAPPEN

 • Zet partnerschappen op met overheidsinstanties, NGO's, academische instellingen en andere belanghebbenden om middelen en expertise te benutten.

 • Moedig samenwerkingsinspanningen aan die de impact van initiatieven vergroten en duurzame ontwikkeling bevorderen.

Samenwerkend
Actie

Collaborative Apporach Music Making a difference.JPG
bottom of page